Josip Dabro predstavio izborni program 'Mladost je rješenje'

Josip Dabro predstavio izborni program 'Mladost je rješenje'

12.04.2021.

Josip Dabro, nezavisni kandidat za župana Vukovarsko-srijemske županije na predstojedim lokalnim izborima, predstavio je danas u Vinkovcima izborni program zajedno sa kandidatkinjom za zamjenicu župana Ivanom Mujkid.

„Ne želim prihvatiti da kao najistočnija županija budemo ujedno i nebitna, nevažna i zaboravljena, osim u dane sjedanja. Utjehu više ne trebamo, ved perspektivu za bududnost. Ova županija ima potencijal za razvoj, koji oni koji su je vodili nisu znali niti htjeli iskoristiti. Ja sam glas onih koji misle drugačije. Koji žele raditi i stvarati bolje uvjete za sve. Jamčim vam kvalitetna i provediva rješenja za gospodarski oporavak, otvaranje novih radnih mjesta, revitalizaciju poljoprivrede, bolje uvjete za obrazovanje, zasnivanje obitelji, brigu za starije i adekvatnu zdravstvenu skrb za sve. Poljoprivreda, poduzetništvo i prije svega demografska revitalizacija – to su stupovi razvoja Vukovarsko-srijemske županije i okosnica mog programa“, istaknuo je
Dabro.

Za osiguranje samodostatnosti u hrani, nužno je poljoprivrednicima olakšati pristup do površina u javnom vlasništvu i raditi na okrupnjivanju zemljišta i povedanju navodnjavane poljoprivredne površine te rješavati i problem odvodnje.

„Izgradnja regionalnih centara za skladištenje voda i povrda, na što godinama apeliraju domadi uzgajivači, neizostavna je karika u efikasnijem plasmanu domadeg proizvoda. Poticat demo ekološku proizvodnju hrane i naše OPG-ove te modernizirati zelene tržnice i tržnice na kojima de proizvodi lokalnih gospodarstava nadi svoje mjesto. Poticat demo malo poduzetništvo i razvojne investicije u poljoprivredi, ulagati dalje u vinske ceste i spajati poljoprivredu i turizam“, rekao je Josip Dabro.

Također, najavio je i poticaj za mlade poduzetnike, sufinanciranjem u iznosu od 50.000,00 kuna za svakog novog mladog poduzetnika, poduzetnicu.
Dodatno, u svom programu, Josip Dabro posebno naglašava važnost šuma, koje treba promatrati kao važan resurs u razvoju ruralnih područja gdje dominiraju šumska zemljišta.

„Moramo inzistirati na tome da lokalna sirovina bude za lokalnu upotrebu i ne smijemo dozvoliti da lokalno stanovništvo, u srcu Spačvanskog bazena, kupuje ogrjevno drvo po cijeni od 300 kuna. Zašto dobit podružnice Uprave šuma Vinkovci, od čak 60 milijuna kuna završi u Zagrebu, a ne u razvoju naše Županije? Zašto sjedište Hrvatskih šuma nije u Vinkovcima ved uZagrebu? Zar ne bi bilo logično da porez i prirez Hrvatskih šuma ostaje u našoj Županiji, a ne da nam ostaju mrvice kroz šumski doprinos i naftnu rentu? Upravo zato, zalagat du se za vradanje uprave Hrvatskih šuma u Vukovarsko-srijemsku županiju“, naglasio je Dabro.

Demografska revitalizacija, kako je istaknula gđa. Mujkid, primarno je ekonomsko pitanje i ona je moguda prije svega promjenom politike prema selu i poljoprivredi te objektivnim vrednovanjem rada na selu. Također, najavila je konkretne poticaje mladim obiteljima za doseljavanje u Vukovarsko-srijemsku županiju, kao i povoljne kredite uz otpise dijela kredita za svako rođeno dijete uz osiguranje produljenog rada vrtida i produženog boravka u školama.

Istaknula je kako izniman resurs koji razlikuje turističku ponudu u našoj županiji od vedine ostalih je spajanje poljoprivrede i turizma. Tu nam izvrstan  primjer može bit Baranja. Također, u svom programu Dabro stavlja naglasak na važnost uvođenja kružnog gospodarstva u Vukovarsko – srijemskoj županiji. Time bi se, kako ističe, smanjio pritisak na okoliš, očuvao prirodni eko sustav, povedala sigurnost nabavke sirovina te potaknula inovativnost kroz
iskorištavanje otpada kao resursa što de stvoriti nova radna mjesta.

Uz podizanje zdravstvenih i obrazovnih standarda u županiji, kao i brigu za starije i umirovljenike, Josip Dabro istaknuo je posebnu brigu o najranjivijim skupinama društva, zdravstvene usluge učiniti demo dostupnijima i kvalitetnijima. Potrebno je da jedna od baza Hitne helikopterske službe bude u Vukovarsko- srijemskoj županiji.

Na kraju, uz rješavanje gospodarskih problema, koji su prioritet, naglasio je i rad na suživotu i pomirbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. „Rat je prošao, ostala su bolna i neriješena pitanja. Mržnja nas ne vodi nikamo, a zbog suživota koji je neminovan, zbog mira u duši svih onih koji su izgubili svoje najmilije, važno je da sve žrtve dobiju pravičnu naknadu. To nije iskustvo u kojem smo iznimka, tako su se rješavali i odnosi nakon ratova koji su daleko iza nas i tako ih moramo riješiti i mi“, zaključio je Dabro.


Domovinski pokret footer